Escolapias Gandia

C/ San Rafaél 25 Gandia (Valencia) 962 965 096 info@escolapiasgandia.org

Escolàpies… Historia i present

Després de la guerra Civil, el Pare Escolapi José Ma Blay es va adonar de la deficiència educativa que tenia la nostra ciutat; No hi havia possibilitat que les xiques cursaren estudis superiors de Batxillerat. Després de diversos intents per a esmenar aquesta carència, va contactar amb les Escolàpies de València i Alzira, que van acollir la proposta amb grat. Proposta que va ser elevada a les superiors de la Institució, que després d’entrevistar-se amb autoritats i representants de la societat educativa i cultural de Gandia decideixen instal·∙lar-se en ella.

Va ser el 13 d’octubre de 1942 quan arriba a Gandia la primera comunitat d’Escolàpies, obrint la “Casa-Col·∙legi” en el núm. 32 del C/ S Fcesc. de Borja. Allí van començar les primeres classes de Primària i Batxillerat, per a xiquetes i joves de la ciutat. El curs següent es va fer necessari ampliar la “Casa -Col·∙legi” llogant la casa confrontant.

La tasca per la qual van vindre les Escolàpies es consolida i és el moment de prendre una decisió; La Comunitat s’instal·∙la a Gandia de forma definitiva, la qual cosa, comporta la necessitat de construcció del “Nou Col·∙legi”. Les dificultats a salvar, especialment les econòmiques, fan que es retarde fins al curs 1955-56, la seua inauguració.

Una part de l’actual Col·∙legi, la façana, el pati central, el claustre i les aules que l ́envolten, és l’original del construït fa 50 anys. Les adaptacions a les normatives vigents, l’increment d’alumnes i el transcurs del temps han fet que es complete fins a la imatge que ens ofereix hui.

Les Escolàpies basen la seua educació integral en la conjunció de tres aspectes: la persona en si mateixa; el grup, pel que suposa la relació amb els companys, i com a suport i base, la dimensió transcendent. D’aquestos principis que la nostra fundadora Santa Paula Montal ens va llegar, arranquen les característiques bàsiques de la nostra pedagogia, oberta, flexible i adaptada a les necessitats actuals, intentant ser una resposta i un servei a la dona i a la família com a espai de transformació social.

fachada-escolapiasgandia

Dates destacades en l’evolució del col·∙legi:
•    Curs 1955-56 inauguració del col·∙legi
•    Any 1990 construcció de l’edifici de l’ESO
•    Curs 1992-93: Cessió de l’edifici de l’ESO a la Universitat Politècnica de València mentre es construïa l’actual 
Campus de Gandia
•    Curs 1996-97 inici de l’ESO.
•    Any 2000 construcció de l’edifici de Batxillerat
•    Curs 2002-03 inici del Batxillerat
•    Curs 2007-08 inici de ed. Infantil 2 anys
•    Curs 2012-13 inici del Batxillerat d’Arts
•    Curs 2013-14 inici del projecte iBEG

•    Curs 2014-15 inici del projecte iPEG

•    Curs 2015-16 inici del projecte iEEG